Voor organisaties die zich meer willen concentreren op hun kernactiviteiten biedt a/s WORKS als een betrouwbare en deskundige partner, de oplossing op het gebied van financiële, salaris- en personeelsadministratie. In veel gevallen zal het uitbesteden kostenbesparend werken.

Gedegen aanpak

a/s WORKS heeft vestigingen in Apeldoorn en Amsterdam en 65 medewerkers in vaste dienst. Naast het verlenen van diensten op het gebied van outsourcing en detachering van financiële, salaris- en personeelsadministrateurs, voeren we ook grootschalige administratieve processen op projectbasis uit.

Waarom kiezen voor outsourcing via a/s WORKS:

de efficiency is groter dan wanneer de administratie ‘erbij gedaan’ wordt de kosten zijn in het algemeen lager

 • onze kwaliteit, service en flexibiliteit geven een vertrouwd gevoel
 • de werknemers die wij overnemen, hebben in hun nieuwe werkomgeving volop carrière- en groeimogelijkheden

Op basis van kennis en ervaring heeft a/s WORKS Outsourcing een standaardaanpak ontwikkeld. Deze bestaat uit de volgende fasen:

 • onderzoek en analyse
 • transitie en contract
 • implementatie en evaluatie

Ons project- en risicomanagement zorgt ervoor, dat misstappen worden voorkomen en dat wij ons kunnen houden aan de daarvoor gestelde strakke planning en doorlooptijd.

Fase 1 – Onderzoek en analyse Als gedegen onderneming komen wij niet graag voor verrassingen te staan. Daarom sluiten wij geen overeenkomst, voordat wij alle informatie die daarvoor nodig is hebben verzameld, geverifieerd en geanalyseerd. In deze eerste fase krijgen wij een helder beeld van uw doelstellingen, uw sterke en zwakke kanten, uw arbeidsvoorwaarden en alle fiscale en wettelijke vraagstukken waarmee u te maken hebt. Aandachtsgebieden die later een bottleneck kunnen vormen in de samenwerking, brengen wij zo vroegtijdig in kaart.

Fase 2 – Transitie en contract Bij outsourcing krijgen de werknemers die zijn overgenomen te maken met noodzakelijke veranderingen. Ons Change Management is erop gericht hiervoor begrip en acceptatie te vormen, een essentiële voorwaarde voor een succesvolle outsourcing. Om zo soepel mogelijk van een getekend contract naar een operationele omgeving te komen, zetten wij een planning uit en ontwikkelen wij een transformatiestrategie. Wij stellen de kritische prestatie indicatoren (kpi’s) van uw onderneming vast. Deze KPI’s maken we meetbaar en inzichtelijk, zodat u prestaties en zakelijke activiteiten tijdig kunt controleren en bijsturen waar nodig. De resultaten van dit alles vertalen wij in een outsourcingscontract en een Service Level Agreement (SLA). Dit beschrijft de producten, de aard en omvang van de werkzaamheden, de tijd waarin dat moet gebeuren en de tarieven die wij daarvoor vragen. De locatie voor de outsourcing is bij voorkeur een bestaande a/s WORKS-locatie. Een fysieke scheiding tussen de opdrachtgever en de outsourcingslocatie is wenselijk, omdat:

 • cultuurverschillen bij de overgenomen werknemers daardoor kunnen worden voorkomen of makkelijker opgelost
 • wij zo de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van onze nieuwe en bestaande werknemers beter kunnen vormgeven
 • wij op deze manier beter in staat zijn piekmomenten op te vangen met werknemers die niet tot het kernteam van de outsourcing behoren

Fase 3 – Implementatie en evaluatie Nadat alle systemen en processen zijn geïmplementeerd, bewaken wij de kwaliteit van de dienstverlening. Auditeurs die geen deel uitmaken van het kernteam voeren periodiek audits uit om het Service Level Agreement te bewaken. Iedere opdrachtgever heeft een vaste contactpersoon bij a/s WORKS. De uitwisseling van informatie verloopt via vaste afspraken. De opdrachtgever en de contactpersoon van a/s WORKS treffen elkaar regelmatig om de voortgang te bewaken, te evalueren en om waar nodig verbeteringen te stimuleren.

De voordelen van outsourcen bij a/s WORKS

 • U hebt geen zorgen meer over uw administraties
 • Wij voeren uw administraties deskundig en uiterst betrouwbaar
 • U kunt zich volledig richten op uw core business
Financieel
Salaris
HR