Trefwoord:

21-02-2018
Overleg over cao middelbare scholen mislukt, stakingen dreigen.

Overleg over cao middelbare scholen mislukt, stakingen dreigen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor docenten in het middelbaar onderwijs zijn stukgelopen. De vakbonden roepen hun leden op om in actie te komen. De bonden CNV Onderwijs en Algemene Onderwijsbond eisten een loonsverhoging van 3,5 procent en vermindering van de werkdruk, door leraren ... lees meer


13-02-2018
Werkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs.

Werkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs.

Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Het kabinet heeft vertrouwen in deze plannen ... lees meer


15-02-2018
Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt wettelijk 70% van het vastgestelde loon en gedurende de eerste 52 weken ten minste het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Werkgever en ... lees meer


15-02-2018
Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat, zij het dat onder voorwaarden ook ... lees meer


15-02-2018
Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar. In de jaren voor 2017 gold een bijtelling van 25%. Bij wijze van overgangsregeling geldt voor een auto met een datum van ... lees meer


09-02-2018
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding een dienstbetrekking is. In plaats van duidelijkheid te scheppen leverde de wet veel ... lees meer


08-02-2018
Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De goedkeuring heeft betrekking op een onbedoelde beperking van de renteaftrek bij partners die gezamenlijk een eigen woning kopen. Bij de toepassing van de ... lees meer


08-02-2018
Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 hebben plaatsgevonden, moet dus voor 1 maart 2018 aangifte worden gedaan. Een aangifte erfbelasting moet worden gedaan binnen een door de ... lees meer


08-02-2018
Nieuw modelkoopcontract woningen

Nieuw modelkoopcontract woningen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het modelkoopcontract voor woningen. Het nieuwe modelkoopcontract bevat zowel het voorbehoud van financiering als het voorbehoud van de bouwkundige keuring. De risico’s die consumenten lopen worden ... lees meer


07-02-2018
1,8 miljoen extra voor kunst in de openbare ruimte

1,8 miljoen extra voor kunst in de openbare ruimte

Van dat geld kan onder meer het beeld van Floor Wibaut naar de Wibautstraat worden verplaatst, krijgt Ferrotopia, een veelbesproken kunstinstallatie van Joep van Lieshout, een plek op de NDSM-werf en komt er een kunstwerk ter nagedachtenis aan Nelson Mandela in Zuidoost. Ook kan er van de extra ... lees meer


07-02-2018
Kunstraad wil 40 miljoen meer voor cultuur in Amsterdam

Kunstraad wil 40 miljoen meer voor cultuur in Amsterdam

De gemeente Amsterdam moet het jaarbudget voor kunst en cultuur ophogen van 160 miljoen naar 200 miljoen euro. ''Jaarlijks trekt de stad 17 miljoen bezoekers. Een ontwikkeling van stad naar metropool vraagt om een uitbreiding van culturele voorzieningen", schrijft de Amsterdamse Kunstraad in de ... lees meer


07-02-2018
Zorgaanbieders zijn positief gestemd over omzet en investeringen.

Zorgaanbieders zijn positief gestemd over omzet en investeringen.

Zes op de tien zorgaanbieders verwachten dat de omzet gaat stijgen, met name door de toenemende zorgzwaarte. Circa 60 procent van de zorginstellingen verwacht dit jaar meer te investeren in vastgoed en automatisering ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit de meest recente Financiële ... lees meer