Trefwoord:

12-09-2017
OESO: Laag salaris maakt leraarschap onaantrekkelijk voor jongeren

OESO: Laag salaris maakt leraarschap onaantrekkelijk voor jongeren

De lage salarissen in het onderwijs maken het leraarschap onaantrekkelijk voor jongeren. Hiervoor waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in het rapport Education at a glance 2017. In het rapport worden de bij de Oeso aangesloten landen onderling vergeleken op ... lees meer


14-09-2017
Algemeen overleg Belastingdienst

Algemeen overleg Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal onderwerpen dat in het Algemeen overleg over de Belastingdienst is besproken. Een van de besproken onderwerpen is de Berichtenbox en dan met name het controleren of berichten zijn geopend, de ... lees meer


14-09-2017
Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride geldverstrekkingen in de vennootschaps- en dividendbelasting gepubliceerd. In beginsel wordt het verschil tussen eigen en vreemd vermogen bepaald door de civielrechtelijke vorm. Soms is de ... lees meer


14-09-2017
Teruggave overdrachtsbelasting

Teruggave overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting worden verleend, wanneer door de werking van een ontbindende voorwaarde de oude situatie zowel juridisch als feitelijk wordt hersteld. Een akte van levering ... lees meer


07-09-2017
Eigenrisicodragerschap WGA

Eigenrisicodragerschap WGA

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor het totale risico, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten. Werkgevers, die voor 1 januari 2017 eigenrisicodrager waren voor het WGA-risico van hun vaste krachten en ... lees meer


07-09-2017
Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting van toepassing is op alcoholhoudende dranken, die een restaurant serveert bij maaltijden. De restauranthouder had toepassing van het lage tarief bepleit omdat het serveren van alcoholhoudende dranken ... lees meer


07-09-2017
Import gebruikte auto

Import gebruikte auto

Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de registratie van een gebruikte auto bedraagt de verschuldigde bpm minder doordat rekening wordt gehouden met afschrijving. De Hoge Raad heeft in enkele arresten bepaald dat voor het antwoord op de ... lees meer


06-09-2017
Basisschoolleraren leggen werk neer op 5 oktober

Basisschoolleraren leggen werk neer op 5 oktober

Leraren in het basisonderwijs leggen op 5 oktober het werk neer. Dat meldt vakbond CNV Onderwijs. ''Ik roep onze leden in het primair onderwijs op om te gaan staken op 5 oktober", zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. ''De politiek moet nu echt over de brug komen, we willen een eerlijk ... lees meer


05-09-2017
Meer zorginstellingen lijden verlies

Meer zorginstellingen lijden verlies

Het aantal verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties die in financiële problemen raken is vorig jaar verder toegenomen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van accountants- en adviesbureau EY. EY bestudeerde 469 jaarrekeningen. In 40 procent van de gevallen was sprake van rode ... lees meer


31-08-2017
VVD en PvdA: Oplossing over lerarensalarissen

VVD en PvdA: Oplossing over lerarensalarissen

VVD en PvdA hebben een oplossing gevonden voor het conflict over de lerarensalarissen. De PvdA neemt genoegen met de toezegging dat er een onbekend maar "substantieel'' bedrag komt voor de verhoging van de salarissen. Dat zei vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher woensdag na begrotingsoverleg ... lees meer


31-08-2017
Aansprakelijkheid bestuurder stichting

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de rechtspersoon verschuldigd is. De aansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders van een nv of een bv, maar ook voor bestuurders van een stichting of van een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De ... lees meer


31-08-2017
Teruggaaf omzetbelasting

Teruggaaf omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de vergoeding niet heeft en niet zal ontvangen. Het recht op teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop vaststaat dat de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet zal worden betaald. Om aan onzekerheid een ... lees meer