Wij richten ons op het gedeeltelijk of compleet overnemen van financiële, personeels- en salarisadministraties. Op consultancy basis verzorgen wij tevens systeem implementaties en procesverbeteringen. Op deze manier creëren wij optimale efficiency in de voor u meest gunstige systeemomgeving, resulterend in een maximaal rendement.

Ook voor tijdelijke ondersteuning en deskundig advies kunt u bij ons terecht. Wij hebben de kennis en expertise in huis om tot passende oplossingen en verbeteringen te komen.

Tevens detacheren wij geschikte professionals die passen binnen uw administratieve proces.

a/s WORKS is een zakelijke dienstverlener en kent twee takken van dienstverlening:

  • a/s WORKS Outsourcing is gespecialiseerd op het gebied van in- en outsourcing van financiële, personeel- en salarisadministraties. Daarbij behoort het gedeeltelijk of compleet overnemen van de financiële- en salarisadministratie tot de mogelijkheden. Met meerdere financiële en salaris teams verzorgen wij de financiële en/of salarisadministratie voor onze opdrachtgevers vanuit ons hoofdkantoor in Apeldoorn of bij de opdrachtgever op locatie.
  • a/s WORKS Advies richt zich op strategie, ontwikkeling en verandering in uw hele organisatie. We doen analyses, die zorgen dat uw primaire resultaten beter in beeld zijn en beter gehaald worden. We helpen bij de verander- en verbeterprocessen die daarop volgen. Voor onderwijs hebben we veel ervaring met systeemanalyses, gericht op verbetering van leerresultaten. In gezondheidszorgorganisaties  kunnen we de cultuurveranderingen gericht op meer regie voor cliënten en patiënten, voeten aan de grond laten krijgen. We zijn een gesprekspartner op het niveau van directies, bestuurders en toezichthouders. Wij stappen graag in een crisis in en nemen met u de verantwoordelijkheid.

In tijdelijke situaties kunnen we de rol van directie of bestuurder waarnemen met ervaren professionals vanuit ons netwerk. Wij voeren met hoger management, directies en bestuurders het gesprek over de volgende stap in hun loopbaan. Daarbij hebben we een diversiteit van ingangen voor dit gesprek en de zelfanalyse in huis.

In allerlei organisaties kunnen we HR-strategie, HR-beleid en HR-uitvoering faciliteren. Met name in sectoren waarin de menselijke kwaliteit de kwaliteit van het organisatieresultaat bepaalt, hebben we daar de juiste mensen voor. Wij kunnen voor u de juiste HR-professional plaatsen of u kunt gebruikmaken van onze helpdesk die informatie geeft over regelgeving, verandering daarin en uitvoering daarvan.